نمونه کار طراحی سایت

داشتن یک سایت مانند داشتن یک کاتالوگ یا شبکه است اما با مزایای بیشتر. یک کاتالوگ می تواند شامل تصاویر و متون باشداما در یک طراحی سایت می توان از تصاویر، متون، فیلم و صوت و یا انیمیشن نیز استفاده کرد، همچنین امکان به روز رسانیدر هرلحظه و قابل دسترسی بودن برای عموم به صورت بسیار سادهاز مزایای وب سایت میباشد. بنابر این امکان اطلاع رسانی جامع با محتوایی جذاب تر و کاملتر را می دهد.همچنین هزینه های یک سایت به مراتب کمتر و مقرون به صرفه تر از یک کاتالوگ و سایر روش های تبلیغات است.

در زیر نمونه هایی از سایت های طراحی شده را مشاهده می نمایید که شامل سایت شخصی شرکتی و فروشگاهی می باشد

فروشگاه اینترنتی ایده آل خرید

سایت فروشگاهی

سایت ایده آل ساینیج

سایت شرکتی در زمینه تبلیغات

سایت دنیای گرافیک

سایت شخصی در زمینه آموزش

سایت شرکت ایده آل سیستم

سایت شرکتی در زمینه تولید نرم افزار حسابداری