تمرین ایلوستریتور

نحوه ایجاد ماهیتابه و نیمرو در ایلوستریتور(قسمت دوم )

نحوه ایجاد ماهیتابه و نیمرو در ایلوستریتور(قسمت دوم )

در قسمت قبلی آموزش دیدید که ماهیتابه تصویر نهایی کامل شد حالا به طراحی نیمرو داخل آن می پردازیم : گام چهاردهم اول از همه، ما سفید را ایجاد می کنیم. انتخاب ابزار قلم (Pen Tool (P ایجاد شکل با رنگ (# be9146 ) مانند آنچه که در تصویر اول مشاهده کنید. یک کپی ( Ctrl + C، Ctrl + F ) از شکل جدید ایجاد کنید، سپس رنگ fill موجود از کپی را با گرادیانت  شعاعی جایگزین کنید، همانطور که در تصویر دوم نشان داده شده ...[ادامه مطلب]

نحوه ایجاد ماهیتابه و نیمرو در ایلوستریتور(قسمت اول)

نحوه ایجاد ماهیتابه و نیمرو در ایلوستریتور(قسمت اول)

برای شروع، شما خواهید آموخت که چگونه شکل اصلی را با استفاده از چندین بیضی، تکنیک های ساخت شکلهای اولیه برداری و تعدادی از گرادیانت ایجاد کنید. در ادامه ، شما نحوه اضافه کردن سایه های ظریف و برجسته را با استفاده از ابزار و برخی از فرمانهای  ساده در ایلوستریتور  یاد خواهید گرفت. در نهایت، شما یاد خواهید گرفت چگونه یک پس زمینه ساده ایجاد کنید. قبل شروع کار تصویر نهایی را مشاهده کنید. نرم افزار: ایلوس ...[ادامه مطلب]