نرم افزار : ایلوستریتور (Adobe Illustrator CC)

سطح آموزش : مبتدی و متوسط 

شکل نهایی :

گام اول : یک صفحه به ابعاد 500*500 پیکسل با مد رنگ RGB  یا CMYK باز می کنیم

گام دوم :یک 5 ضلعی به ابعاد 150 پیکسل با رنگ دلخواه ایجاد می کنیم

گام سوم :از منوی Fillter/stylize/round corner  گوشه های آن را مطابق شکل گرد می کنیم

گام چهارم : روی شکل فرمان Object>expand Appearance را اجرا می کنیم

گام پنجم : برای ایجاد حفره در مرکز شکل 5 ضلعی دیگری نصف مقدار قبلی و با رنگ دلخواه  ایجاد می کنیم

گام ششم : با اجرای فرمان Align  مطمئن می شویم که دو شکل هم مرکز هم می باشند

گام هفتم : با انتخاب هر دو شکل و اجرای فرمان Minus Front  از پانل Pathfinder  حفره را ایجاد می کنیم

گام هشتم : در این مرحله می خواهیم شکل را به 5 قسمت همانند تصویر نهایی که در ابتدای آموزش بود تقسیم کنیم بی شک خیلی از افراد ابزار Pen  را برای این کار انتخاب می کنند ولی ما اینجا می خواهیم از روش دیگری استفاده کنیم

ابتدا با استفاده از فرمان Ctrl+C و سپس Ctrl+F یک کپی روی شکل ایجاد و رنگ متفاوتی برای آن انتخاب کنید

گام نهم : مطابق شکل گره ها را با استفاده از ابزار Direct Selection  انتخاب کلید Delete روی کیبورد را بزنید تا حذف شوند

گام دهم : رنگ داخل شکل را حذف و فقط به آن رنگ دوره خط دهید و با ایجاد کپی خط را مطابق شکل زیر قرار دهید

گام یازدهم : رنگ خطوط را حذف و با انتخاب خط و شکل زیر آن با استفاده از ابزارLive Paint Bucket  هر قسمت را به رنگ دلخواه در آورید

 

 

گام دوازدهم : تا اینجا یک لوگوی رنگی ایجاد کرده اید برای جدا کردن هر قسمت از فرمان Expand  از منوی Object  و سپس Ungroup  استفاده کنید

شاید مجبور شوید چند بار Ungroup را استفاده کنید سپس مطابق شکل زیر به هر قسمت گرادیانت مورد نظر را به دهید تاشکل نهایی ایجاد شود

در نهایت باید یک چنین شکلی داشته باشید …