در نسخه جدید ایلوستریتور۲۰۱۷ – illustrator 2017 – و 2018 به صورت پیش فرض حروف فارسی به صورت جدا جدا  و بدون قابلیت راست به چپ نویسی یا  RTL  میباشد که مشکل تنظیمات نرم افزاری است که  نحوه فعال سازی فارسی نویسی و استفاده از قابلیت فارسی نویسی  دچار تغییر شده است .

 میتوانید با استفاده از مراحل زیر اقدام به فعال سازی و فارسی نویسی در محیط برنامه نمایید.

1-برنامه را نصب و فعال نمایید.

2-وارد محیط برنامه شده و با استفاده از منو بالایی مسیر edit > preference > type انتخاب نمایید.

3-در پنجره باز شده گزینه show indic option انخاب نمایید.

4-سپس از داخل پانل  paragraphگزینه middle eastern composer  را انتخاب نمایید.

تا اینجا مشکل حروف جدا از هم در برنامه رفع گردیده است اما برای رفع مشکل راست به چپ باید از روش زیر استفاده نمایید:

پنجره Paragraph style  را پیدا نمایید – توجه نمایید برای فعال سازی این پنجره میتوانید حالت برنامه را به حالت typography  تغییر دهید مطابق شکل زیر یا از منو Windows  آن را فعال سازید –  و گزینه new style  را مطابق شکل زیر انتحاب نمایید.

مشکل فارسی نویسی در ایلوستریتور 2017 و 2018